کتاب مقدمه ای بر روش اجرای تونل ترجمه شده توسط حسین صالح زاده و محسن صابرماهانی

نشست پی های سطحی قرارگرفته بر خاک ها دانه ای نوشته آلن لوتنگر

خاک های متورم شونده، پیشرفت های اخیر در بهسازی آن ها نوشته متئوس گوسن

خاک های متورم شونده باعث ایجاد مسائلی در مهندسی ژئوتکنیک می شوند که برطرف کردن این مسائل نیازمند شناسایی خواص این خاک ها و راهکار های مقابله با مشکلات آنان است. در این کتاب با این خواص آشنا شوید و راهکار هارا فرا بگیرید.

معرفی و دانلود کتاب:روش اختلاط عمقی خاک

روش اختلاط عمیق خاک، یکی از روش های درجای پایدارسازی خاک با استفاده از سیمان یا آهک به عنوان عامل پایدار کننده است که مستقلا در دهه ۱۹۷۰ میلادی در کشور های حوزه اسکاندیناوی و ژاپن ظهور پیدا کرد. در این کتاب در رابطه با این روش بیشتر آشنا خواهید شد.

روابط همبستگی خصوصیات خاک و سنگ نوشته براجا داس

این کتاب با بهره گیری از تجربیات مهندسی ژئوتکنیک توانسته است روابطی متحد را بین خواص ژئوتکنیکی خاک و سنگ ارائه کند. روابط متحدی که نقشی بسیار جدی در زمینه طراحی و تحلیل مهندسی ژئوتکنیک بازی می کنند.

بهسازی بستر، مطالعات موردی تحکیم نوشته بودهیما ایندرادنا و ژیان چو

کتابی جمع آوری شده از تازه ترین یافته های مهندسین در زمینه تحکیم خاک در پروژه های اجرائی که هر تجربه نمونه ای از تکنولوژی های جدید استفاده شده بهسازی خاک است.

بهسازی بستر، مطالعات موردی شیمایی، حرارتی و بیولوژیکی نوشته بودهیما ایندرادنا و ژیان چو

کتابی جمع آوری شده از تازه ترین یافته های مهندسین در زمینه بهسازی به روش های شیمیایی، الکتروکینتیکی، حرارتی و بیولوژیکی در پروژه های اجرائی که هر تجربه نمونه ای از تکنولوژی های جدید استفاده شده بهسازی خاک است.

بهسازی بستر، مطالعات موردی تراکم، تزریق و ژئوسنتتیک ها نوشته بودهیما ایندرادنا و ژیان چو

کتابی جمع آوری شده از تازه ترین یافته های مهندسین در زمینه تراکم، تزریق و ژئوسنتتیک ها در پروژه های اجرائی که هر تجربه نمونه ای از تکنولوژی های جدید استفاده شده بهسازی خاک است.