نوشته‌ها

استفاده از روش ستون شنی ارتعاشی، مطالعه موردی در کشور آمریکا

استفاده از روش ستون شنی ارتعاشی، مطالعه موردی در کشور آمریکا

بهسازی بستر، مطالعات موردی تراکم، تزریق و ژئوسنتتیک ها نوشته بودهیما ایندرادنا و ژیان چو

کتابی جمع آوری شده از تازه ترین یافته های مهندسین در زمینه تراکم، تزریق و ژئوسنتتیک ها در پروژه های اجرائی که هر تجربه نمونه ای از تکنولوژی های جدید استفاده شده بهسازی خاک است.

بهسازی بستر با روش های ارتعاشی عمیق نوشته کلاوس و فابیان کِرچ

روش های تراکم ارتعاشی و ستون شنی های ارتعاشی دو روش پرکاربرد دینامیکی بهسازی خاک در سراسر جهان اند و در سال های اخیر پیشرفتی چشمگیر در روش اجرا داشته اند.

نمونه کارها