مقاومت در برابر آپلیفت خاک ها

نام مقاله:

Uplift resistance of soils

سال چاپ: ۱۹۸۸

لینک دسترسی آنلاین به مقاله

لینک دسترسی به ژورنال

چکیده مقاله:

The uplift resistance of soils is normally associated with the design of foundations for structures such as transmission line towers where an adequate margin of safety is required against failure. This represents the design for safety case. The Author describes a scheme for the water coolant system at Sizewell A nuclear power station, where eight shafts were jacked up from tunnels to the sea-bed through 6 m of cohesionless soil. This represents the design for failure case. Existing theories based on the design for safety case were inadequate and the required jacking pressures, to overcome the uplift resistance of the soil, were successfully determined from laboratory model tests where dimensional similarity was satisfied between model and prototype….