راهنمای FHWA طراحی و ساخت شمع های کوبشی

راهنمای FHWA طراحی و ساخت شمع های کوبشی

نام کتاب: راهنمای طراحی و ساخت شمع های کوبشی

نام نویسنده: اداره بزرگراه های فدرال آمریکا

سال چاپ: ۲۰۱۶

شابک:

درباره کتاب:

This document presents information on the analysis, design, and construction of driven pile foundations for highway structures. This document updates and replaces FHWA NHI-05-042 and FHWA NHI-05-043 as the primary FHWA guidance and reference document on driven pile foundations. The manual addresses design aspects including subsurface exploration, laboratory testing, pile selection, aspects of geotechnical and structural limit states, as well as technical specifications. Construction aspects including static load tests, dynamic tests, rapid load tests, wave equation analyses, dynamic formulas and development of driving criteria, as well as pile driving equipment, pile driving accessories, and monitoring of pile installation inspection are also covered. Step by step procedures are included for most analysis procedures and design examples.

دریافت جلد اول کتاب

دریافت جلد دوم کتاب