خدمات سامان پی

میخکوبی و مهار دیواره های خاک به معنای تسلیح برجای خاک موجود با نصب میلگردهای فولادی یا کابل است. این مسلح کننده ها در یک سطح شیبدار یا جدار گودبرداری با اجرای از بالا به پایین قرار می گیرند. مزایای این روش ایمنی و سرعت بالای اجرا، انعطاف پذیری طراحی حین اجرا و عدم اشغال زمین جهت پایدارسازی است. این بخش از خدمات سامان پی شامل روشهای نیلینگ و انکراژ ، مهارمتقابل و ساخت بالا به پایین می شود.

ریز شمع ، شمع های با قطر کوچک است که توسط شرکت سامان پی اجرا می شوند. این المان ها جهت افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پی ها و یا مقاوم سازی پی های موجود بکار می روند. در روش میکروپایل علاوه بر ایجاد المان باربر مشخصات مکانیکی خاک نیز از طریق تزریق دوغاب سیمان بهبود می یابد. این بخش از خدمات سامان پی شامل روش های حفاری و کوبشی اجرای میکروپایل می شود.

در روش ستون شنی ارتعاشی مشخصات خاک با دو مکانیزم ارتعاشی و جایگزینی مصالح شنی درشت دانه بهبود می یابد. بوسیله دستگاه وایبروفلوت معضلات باربری کم، نشست زیاد و قابلیت روانگرائی در گستره وسیعی از خاک های رسی، سیلتی و ماسه ای نرم و سست حل می شود.

در روش تراکم ارتعاشی بدون اضافه کردن مصالح درشت دانه، توده خاک موجود (دانه ای) به کمک ارتعاش، متراکم می شود. در پی این تراکم مشکلات باربری، نشست زیاد و پتانسیل روانگرائی خاک برطرف می شود. ارتعاش می تواند با استفاده از میله ارتعاشی و چکش ویبره و یا بهره گیری از دستگاه وایبروفلوت به توده خاک وارد شود.

خدمات سامان پی جهت اجرای روش های ارتعاشی بهسازی خاک شامل روش های متداول همچون ستون شنی ارتعاشی و تراکم ارتعاشی می شود.

در روش جت گروتینگ ابتدا گمانه تا عمق مورد نظر حفاری می شود. سپس دوغاب تزریقی به همراه آب و هوای فشرده شده با فشار و سرعت بسیار زیاد از نازل انتهای راد حفاری خارج می شود. همزمان با دوران راد، خاک اطراف محل خروج دوغاب، تخریب گشته و با آن آمیخته می شود.

در روش اختلاط عمیق خاک از مواد پایدار کننده ای نظیر سیمان و یا آهک استفاده می شود. این مواد با استفاده از یک حفار با محور توخالی به صورت مکانیکی با خاک مخلوط می شوند. فرایند اختلاط خاک موجب تولید ستون یکنواختی (با قطر مشخص) از خاک و ماده افزودنی می گردد. از این روش می توان جهت بهبود مشخصات مقاومتی، تغییر شکل پذیری خاک های مختلف بهره جست.

خدمات سامان پی در این قسمت مبتی بر ارائه روش های جت گروتینگ و اختلاط عمیق خاک است.

خدمات سامان پی و فعالیت های مشاوره ای آن متنوع و کامل است. این خدمات شامل مطالعات و شناسایی های ژئوتکنیک است. علاوه بر این طراحی های ژئوتکنیک نیز توسط سامان پی  ارائه می شود. عملیات مطالعات شامل عملیات گمانه زنی، نمونه گیری، آزمون های برجا و آزمایشگاهی ژئوتکنیکی است. از طرفی خدمات سامان پی شامل طراحی های ژئوتکنیک یدر عرصه بهسازی خاک، سازه های نگهبان، شمع و فونداسیون و .. می باشد.

سامان پی با تکیه بر توان نیروهای متخصص و تجهیزات کامل خود اقدام به انجام آزمایش های تاییدی می نماید. تجهیزات کامل شامل جک های ظرفیت بالا و ابزار دقیق اندازه گیری است. و برای انجام آزمایشهای بارگزاری برجا مقیاس واقعی (Full Scale) در پروژه های بهسازی خاک و پایدارسازی گود بکار میروند.