نوشته‌ها

مروری بر کاربرد بهسازی بیولوژیکی خاک در مهندسی عمران

مفهوم بهسازی بیولوژیکی خاک اخیرا مودر توجه محققین قرار گرفته و پتانسیل بسیار بالایی جهت استفاده بیشتر در پروژه های عمرانی را دارد. این مقاله مروری بر میکروارگانیزم های موجود در خاک و عامل بهسازی بیولوژیکی دارد.

بهسازی بستر، مطالعات موردی شیمایی، حرارتی و بیولوژیکی نوشته بودهیما ایندرادنا و ژیان چو

کتابی جمع آوری شده از تازه ترین یافته های مهندسین در زمینه بهسازی به روش های شیمیایی، الکتروکینتیکی، حرارتی و بیولوژیکی در پروژه های اجرائی که هر تجربه نمونه ای از تکنولوژی های جدید استفاده شده بهسازی خاک است.