پروژه های متعدد سامان پی

نشان اعتماد کارفرمایان

ارائه خدمات متنوع بهسازی خاک به همراه اجرای موفقیت آمیز بیش از یکصد و بیست پروژه

فعالیت شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پی مشتمل بر انجام عملیات شناسایی ژئوتکنیکی و نیز بهره‌گیری از کلیه روش‌های نوین بهسازی خاک ،نظیر:

جهت بهسازی خاک و مقابله با معضلات ژئوتکنیکی خاک های مسئله دار می باشد. این شرکت از بدو حضور خود توانسته است که در هر دوره ی زمانی ترکیب متنوعی از خدمات بهسازی خاک را به مشتریان خود ارائه نماید و توان فنی و اجرائی خود را بروز نگه دارد.

۱۳۲

طرح و اجرای موفقیت آمیز

شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پی

با هدف حل مشکلات پروژه‌های عمرانی در مرحله طراحی و اجرای ژئوتکنیکی، طی سالیان گذشته مجموعه کاملی از ابزار، ماشین آلات و تجهیزات متناسب با این حوزه را تامین نموده است. بطوریکه در حال حاضر این شرکت امکانات و تجهیزات لازم مطالعات، طرح و اجرای کلیه روش های بهسازی خاک مندرج در خدمات قابل‌ارائه را داراست.

مدیریت یکپارچه ماشین آلات و تجهیزات اجرائی این شرکت را بر آن داشته است تا انبار و تعمیرگاه مرکزی تجهیزات روش های بهسازی خاک خود را بصورت ملکی، در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع تجهیز نماید.

شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پی در یارد مذکور علاوه بر تعمیر، نگهداری و انبارش ماشین آلات موجود خود، به تولید برخی قطعات و لوازم مورد نیاز جهت ساخت ماشین آلات جدید روش های بهسازی خاک (انواع دکلها، موتور ها، شاسی ها و ….) و نیز برخی قطعات اجرائی بهسازی خاک (نظیر لوله های مشبک میکروپایل و …) می نماید.

بهسازی خاک در پروژه ها

اهداف ما در پروژه ها

  • پایدارسازی گود های عمیق
  • افزایش ظرفیت باربری بستر
  • کنترل میزان نشست
  • مقابله با روانگرائی
  • آب بندی و زهکشی
  • ژئوتکنیک زیست محیطی