کتاب مقدمه ای بر روش اجرای تونل ترجمه شده توسط صالح زاده و صابرماهانی

نام کتاب: کتاب مقدمه ای بر روش اجرای تونل

نام نویسنده: Dimitrios Kolymbas

نام مترجم: حسین صالح زاده و محسن صابر ماهانی

سال چاپ: ۱۳۹۶

شابک: 

درباره کتاب:

تونل سازی فناوری جالب و به سرعت در حال تحویل است. فرآیند های نخستین پیش پا افتاده شده و از اندیشه های نوآورانه برای نوشتن قوانین استفاده می شود. در مهندسی عمران تونل سازی یکی از محدود مباحثی است که کماکان زوایای جدید از آن شناخته می شود. اما برای این حرفه به منظور دستیابی به تمامی پتانسیل ها، تونل سازی باید برای آن دسته از مهندسین مستعدی که در جست و جوی چالش های جدیدند و مشتاق به حفظ همکاری با جامعه هستند، بیشتر در دسترس قرار بگیرد.

دریافت فهرست کتاب