نوشته‌ها

ماسه سریع چیست ؟ و چگونه باعث خرابی سد ها می شود ؟

ماسه سریع نوعی مصالح دانه ای است که در حال اشباع و افزایش فشار آب حفره ای می تواند سست شود و مقاومت خود را از دست بدهد. زمانی که آب نتواند از حفرات ماسه سریعا خارج شود باعث کاهش تنش موثر شده و جریان رو به بالای آن باعث جریان ماسه می شود که به آن ماسه سریع می گویند. این ماسه ها شاید در نگاه اول بسیار متراکم به نظر برسند اما پس از وارد شدن یک شوک به آن ها مثل زلزله یا افزایش ناگهانی فشار آب حفره ای مقاومت خود را از دست می دهند.

خاک منبسط شونده

خاک منبسط شونده نوعی از خاک های عمدتا رسی است که دانه های آن وزن کمی دارند و ساختاری گرد دارند که درون آن های محیطی متخلخل و لایه خارجی آن ها مقاوم است. در خاک منبسط شونده با تغییر مقدار رطوبت خاک در ساختار آن ها تورم رخ می دهد. خاک منبسط شونده با حجم بالائی از مواد معدنی منبسط شونده باعث ایجاد ترک های بزرگ در سطح زمین می شوند. خاک های رسی حاوی کانی های مونت موریلونیت و بنتونیت می توانن پتاسیل بالایی از انبساط پذیری را داشته باشند. مقابله با اثرات خاک منبسط شونده یک از اساسی ترین چالش های موجود در مهندسی ژئوتکنیک است. این خاک ها در صورت تورم باعث ایجاد ترک در فونداسیون ساختمان های موجود می شوند. خاک منبسط شونده با تغییر سطح آب زیرزمینی دچار انبساط یا انقباض خواهد شد. فیلم زیر به شما در درک صحیح رفتار این نوع خاک ها کمک خواهد کرد.

 

فرونشست زمین (سینک هول) چگونه شکل می گیرد ؟

سینک هول ها که باعث پدیده فرونشست زمین می شوند به حفراتی در عمق زمین می گویند که باعث وقوع نشست و شکاف های ناگهانی در سطح زمین می شوند. اغلب موارد فرونشست زمین توسط پدیده کارست ایجاد می شوند. این حفرات می توانند ابعادی بین ۱ تا ۶۰۰ متر عمق و ارتفاع داشته باشند. این حفرات می توانند در توده های خاک و سنگ ایجاد شوند باعث رخداد فرونشست زمین به صورت ناگهانی یا تدریجی شوند. در کلیپ زیر عوامل مختلف ایجاد این پدیده را مشاهده خواهید کرد.

این پدیده بر اثر عوامل طبیعی و انسانی بوجود می آید. عوامل طبیعی همچون زهکشی آب های سطحی و عوامل انسانی همچون نشت آب از خطوط انتقال آب زیر زمینی می تواند باعث فرسایش خاک و ایجاد حفرات شود.

توسعه و استفاده از شمع های انرژی (انرژی پایل) در انگلستان

کتاب مقدمه ای بر روش اجرای تونل ترجمه شده توسط حسین صالح زاده و محسن صابرماهانی