آموزش طراحی گود های عمیق

وبینار آموزشی طراحی گود های عمیق با تمرکز بر طراحی سیستم مهار متقابل

وبینار آموزشی طراحی گود های عمیق با تمرکز بر طراحی سیستم مهار متقابل

طراحی گود های عمیقثبت نام در این وبینار

وبینار آموزشی طراحی گود های عمیق توسط آقای Dimitrios Konstantakos توسعه دهنده نرم افزار DeepEx در روز پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه ساعت ۲۱:۰۰ به وقت تهران ارائه می شود.

نرم افزار DeepEx یک نرم افزار طراحی گود های عمیق است که طراحی این گود ها را انجام می دهد و طراح های موجود را ارزیابی می کند. طراحی گود های عمیق مبحثی بسیار پیچیده است. روش های نیلینگ و انکراژ و مهار متقابل از جمله روش های رایج اجرای این گود ها هستند. در موراد استفاده از هر روشی طراحی دقیق گود ها مورد نیاز است.

انجام دقیق و جزئی محاسبات برای سیستم های پایدار سازی گود های عمیق ، رویه ای بسیار زمان بر و هزینه بر است مخصوصا در زمانی که پارامتر های طراحی تغییر کنند. علاوه بر ای ن در بسیار از نرم افزار های موجود پلتفرمی برای همگام سازی تحلیل های سازه ای و ژئوتکنیکی وجود ندارد. و طراح مجبور است از چندین نرم افزار استفاده کند و تحلیل سازه ای و ژئوتکنیکی را به صورت مجزا انجام دهد.

این مشکل در نرم افزار طراحی گود های عمیق DeepEx به طور کامل حل شده است. وبینار فوق را ثبت نام کنید و از مفاهیم مطرح شده در آن استفاده کنید.

نسخه فعلی نرم افزار طراحی گود های عمیق DeepEx روش های سنتی و غیر خطی طراحی گود های عمیق را ارائه می کند. این در شرایطی است که روش های سنتی محدودیت های خاص خود را دارند. از طرفی تجربه نشان داده است که این روش ها برای کنترل مضاعف طرح ها بکار می روند.

طراحی جت گروتینگ

طراحی جت گروتینگ را بیاموزید.

طراحی جت گروتینگ روندیست، که هدف کلی آن افزایش ظرفیت باربری خاک در فشار و برش است. کنترل نشست، مقابله با روانگرایی و کاهش نفوذپذیری نیز اهداف دیگر طراحی جت گروتینگ است. در هریک از اهداف مذکور مطابق با روابط مربوطه محاسبات صورت می‏ گیرد. لیکن به طور خلاصه رفتار این ستون‏ ها مشابهت زیادی به رفتار سایر المان‏ های قائم نظیر شمع دارد.

در این مطلب شما با روش اجرای طراحی جت گروتینگ آشنا خواهید شد.


به عنوان مثال با در نظر گرفتن مقاومت اصطکاکی و نوک، ظرفیت باربری مجاز ژئوتکنیکی ستون های جت گروتینگ تعیین می‏ شود. همانند شمع‏ ها، ظرفیت این ستون‏ ها عبارت است از حداقل ظرفیت مجاز ژئوتکنیکی و سازه‏ ای ستون‏ ها. ظرفیت سازه ‏ای ستون‏ ها نیز براساس مقاومت تک‏ محوری مغزه ‏های اخذ شده از ستون و یا بارگذاری بزرگ مقیاس ستون‏ ها قابل محاسبه و کنترل می ‏باشد. بنابراین یکی از پارامترهای مهم طراحی ستون ­های تزریق، مقاومت فشاری محصور­نشده مخلوط خاک و سیمان حاصل از این روش می­باشد. می­توان پس از اجرای آزمایشی یک ستون در خاک پروژه و نمونه ­گیری از عمق­ های مختلف این ستون، مقاومت ۲۸ روزه نمونه­ ها را بدست آورد و طراحی اولیه بر این اساس اصلاح گردد. همانطور که در ملاحظه می­ بینید مقاومت فشاری خاک سیمان رابطه مستقیمی با جنس خاک و میزان سیمان بکار رفته در گروت دارد.

رابطه نسبت سیمان مصرفی و مقاومت فشاری ستون تزریق پرفشار

رابطه نسبت سیمان مصرفی و مقاومت فشاری ستون تزریق پرفشار

در مرحله بعد نشست نیز کنترل می ‏گردد. این نشست با توجه به عواملی تعیین می شود. سختی ایجاد شده ناشی از وجود ستون ‏های جت گروتینگ و مشارکت آن ها در تحمل بارهای وارده با خاک.

نمونه ای از خروجی محاسبات نشست، ظرفیت باربری ستون ‏های جت گروتینگنمونه ای از خروجی محاسبات نشست، ظرفیت باربری ستون ‏های جت گروتینگ

در بحث مقابله با پدیده روانگرایی چنانچه فواصل ستون‏ ها کافی باشد. می ‏توان انتظار داشت که تغییرشکل برشی ایجاد شده در اثر زلزله به دلیل افزایش سختی برشی توده خاک مسلح شده با ستون ‏های جت‏ گروت کاهش یافته. لذا برای افزایش ضریب اطمینان در برابر روانگرایی، این ستون­ ها به کاهش نسبت تنش سیکلی کمک می­ نمایند.

نمونه­ ای از مدلسازی انجام شده برای ترکیب ستون و خاک در مقابله با پدیده روانگرایی

نمونه­ ای از مدلسازی انجام شده برای ترکیب ستون و خاک در مقابله با پدیده روانگرایی

 کاهش تنش سیکلی و افزایش ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی با اثر مسلح‏ کنندگی ستون‏ های جت گروتینگ در خاککاهش تنش سیکلی و افزایش ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی با اثر مسلح‏ کنندگی ستون‏ های جت گروتینگ در خاک

در مقوله نشت آب نیز این ستون‏ ها بصورت دیواره‏ای و یا کف‏بندی استفاده می شود. این ستون ها قادر به کاهش جریان نشت می‏ گردند. که محاسبات آن با توجه به افزایش طول شبکه جریان و کاهش نفوذپذیری در محل ستون ها انجام می ‏شود.

نمونه‏ هایی از نتایج بکارگیری ستون‏ های جت گروتینگ بصورت دیواره‏ای و کف‏بندینمونه‏ هایی از نتایج بکارگیری ستون‏ های جت گروتینگ بصورت دیواره‏ای و کف‏بندینمونه‏هایی از نتایج بکارگیری ستون ‏های جت گروتینگ بصورت دیواره‏ای و کف‏بندینمونه ‏هایی از نتایج بکارگیری ستون‏ های جت گروتینگ بصورت دیواره‏ای و کف‏ بندی

در پایدارسازی دیواره ‏های گود نیز می ‏بایست علاوه بر برش به اثر اندرکنشی خمش و فشار توجه داشت.  المان‏ های کششی مناسب و ویلرهای افقی در طراحی منظور گردد.

نمونه‏ هایی از نتایج پوش برش، خمش و نیروی محوری و نمودار اندرکنش در ستون جت گروتینگ دیواره گود