نوشته‌ها

خاک منبسط شونده

خاک منبسط شونده نوعی از خاک های عمدتا رسی است که دانه های آن وزن کمی دارند و ساختاری گرد دارند که درون آن های محیطی متخلخل و لایه خارجی آن ها مقاوم است. در خاک منبسط شونده با تغییر مقدار رطوبت خاک در ساختار آن ها تورم رخ می دهد. خاک منبسط شونده با حجم بالائی از مواد معدنی منبسط شونده باعث ایجاد ترک های بزرگ در سطح زمین می شوند. خاک های رسی حاوی کانی های مونت موریلونیت و بنتونیت می توانن پتاسیل بالایی از انبساط پذیری را داشته باشند. مقابله با اثرات خاک منبسط شونده یک از اساسی ترین چالش های موجود در مهندسی ژئوتکنیک است. این خاک ها در صورت تورم باعث ایجاد ترک در فونداسیون ساختمان های موجود می شوند. خاک منبسط شونده با تغییر سطح آب زیرزمینی دچار انبساط یا انقباض خواهد شد. فیلم زیر به شما در درک صحیح رفتار این نوع خاک ها کمک خواهد کرد.

 

برتری دستگاه حفار دیوار دیافراگمی نسبت به دستگاه حفارشمع

حفاظت شده: کلیپ اجرای میکروپایل به عنوان یک روش بهسازی خاک

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

سه نمونه از خاک های مسئله دار، روانگرا، رمبنده و متورم شونده

سه نمونه از خاک های مسئله دار، روانگرا، رمبنده و متورم شونده

تراکم پذیری و مقاومت برشی رس های طبیعی

تراکم پذیری و مقاومت برشی رس های طبیعی

خاک های متورم شونده، پیشرفت های اخیر در بهسازی آن ها نوشته متئوس گوسن

خاک های متورم شونده باعث ایجاد مسائلی در مهندسی ژئوتکنیک می شوند که برطرف کردن این مسائل نیازمند شناسایی خواص این خاک ها و راهکار های مقابله با مشکلات آنان است. در این کتاب با این خواص آشنا شوید و راهکار هارا فرا بگیرید.