نوشته‌ها

ریزش دیواره گود بدلیل عدم پایداری، بر اثر ورود بار دینامیکی بتونیر

عدم رعایت ایمنی در عملیات حمل یک ماشین آلات عمرانی

عدم رعایت ایمنی در عملیات حمل یک ماشین آلات عمرانی