سامان پی، حمایت های علمی و بزرگترین پایگاه دانشی بهسازی خاک

شرکت سامان پی بر این باور است که انتشار و حمایت از بروزترین دستآورد های علمی و اجرائی در حوزه مهندسی ژئوتکنیک موجب شکوفایی هرچه بیشتر استعداد های بالقوه مهندسین است. در این راستا، این شرکت اقدام به ایجاد بزرگترین پایگاه دانشی بهسازی خاک نموده است، پایگاهی که بتواند به مرجعی معتبر در زمینه آموزش مهندسی ژئوتکنیک و بهسازی خاک تبدیل شود و توانایی پاسخگویی به نیاز های دانشجویان و علاقمندان به این حوزه را داشته باشد.

شرکت سامان پی همواره سعی نموده است با حضور در مجامع علمی تخصصی دانش فنی و اجرائی خود را بروز کند و از جدید ترین دستآورد های مهندسی ژئوتکنیک در عملیات بهسازی خاک استفاده نماید و در راستای بومی سازی این دستآورد ها تلاش نماید. همچنین مهندسین جوان می توانند ایده های خود را در حوزه بهسازی خاک و مهندسی ژئوتکنیک جهت اجرائی شدن و حمایت با واحد تحقیق و توسعه این شرکت مطرح نمایند.