نوشته‌ها

دیوار خاک مسلح بر چه اصلی در مکانیک خاک استوار است ؟

دیوار خاک مسلح دیواری از جنس خاک است که با مسلح کننده های مصنوعی مسلح شده است. دیوار خاک مسلح می تواند به عنوان دیوار حائل، کوله پل ها و پشته های رودخانه ای استفاده شود. با وجود این که اصول تئوری این دیوار ها قدیمی است اما اجرای آن ها از دهه ۶۰ میلادی رایج شده است. المان های مسلح کننده دیوار خاک مسلح می تواند المان های فلزی یا ژئوسنتتیک ها باشند. اصل اساسی در اجرای این دیوار ها اینست که با استفاده از المان های مسلح کننده مقاومت برشی خاک افشزایش می یابد. در فیلم زیر به خوبی می توانید مبانی تئوری اجداث این دیوار ها را به بیانی ساده مرور کنید.

 

آموزش طراحی گود های عمیق

وبینار آموزشی طراحی گود های عمیق با تمرکز بر طراحی سیستم مهار متقابل

وبینار آموزشی طراحی گود های عمیق با تمرکز بر طراحی سیستم مهار متقابل

طراحی گود های عمیقثبت نام در این وبینار

وبینار آموزشی طراحی گود های عمیق توسط آقای Dimitrios Konstantakos توسعه دهنده نرم افزار DeepEx در روز پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه ساعت ۲۱:۰۰ به وقت تهران ارائه می شود.

نرم افزار DeepEx یک نرم افزار طراحی گود های عمیق است که طراحی این گود ها را انجام می دهد و طراح های موجود را ارزیابی می کند. طراحی گود های عمیق مبحثی بسیار پیچیده است. روش های نیلینگ و انکراژ و مهار متقابل از جمله روش های رایج اجرای این گود ها هستند. در موراد استفاده از هر روشی طراحی دقیق گود ها مورد نیاز است.

انجام دقیق و جزئی محاسبات برای سیستم های پایدار سازی گود های عمیق ، رویه ای بسیار زمان بر و هزینه بر است مخصوصا در زمانی که پارامتر های طراحی تغییر کنند. علاوه بر ای ن در بسیار از نرم افزار های موجود پلتفرمی برای همگام سازی تحلیل های سازه ای و ژئوتکنیکی وجود ندارد. و طراح مجبور است از چندین نرم افزار استفاده کند و تحلیل سازه ای و ژئوتکنیکی را به صورت مجزا انجام دهد.

این مشکل در نرم افزار طراحی گود های عمیق DeepEx به طور کامل حل شده است. وبینار فوق را ثبت نام کنید و از مفاهیم مطرح شده در آن استفاده کنید.

نسخه فعلی نرم افزار طراحی گود های عمیق DeepEx روش های سنتی و غیر خطی طراحی گود های عمیق را ارائه می کند. این در شرایطی است که روش های سنتی محدودیت های خاص خود را دارند. از طرفی تجربه نشان داده است که این روش ها برای کنترل مضاعف طرح ها بکار می روند.

ریزش دیواره گود بدلیل عدم پایداری، بر اثر ورود بار دینامیکی بتونیر

استفاده از سیستم ساخت بالا به پایین در پروژه راه آهن یک پارچه قطر

ساخت بالا به پایین یکی از روش های کارآمد در گودبرداری های شهری

ساخت بالا به پایین یکی از روش های کارآمد در گودبرداری های شهری